STEFAN HERTMANS

Stefan Hertmans (1951) publiceerde romans, verhalen, essays en een groot aantal dichtbundels. Hij schreef voor 2016 het Poëziegeschenk Lees en Neem, waarvan vrijwel alle 15.000 exemplaren van zijn verspreid. In Nederland steeg de omzet tijdens de Poëzieweek met maar liefst 34% t.o.v. 2015. De roman “Oorlog en terpentijn” van Stefan Hertmans heeft de literaire jongerenprijs De Inktaap 2016 in de wacht gesleept.